Desenbarku gehiago; Errota elikatu eta Bidaiarien Txokoa hazteko

Oraindaino desenbarkuak deitzen aritu gara lan honi; liburu eta aldizkariak Errotara sartzeari. Baina errotak berez eta euskara jatorrean, elikatu egiten omen dira. Urak elikatzen ditu edota alez edo bestelako materiaz elikatzen omen dira.

Diogun, bietatik duela pixkat gure errotako lanak. Kaja karraioa lan astuna da, liburuak prestatu eta apaletan jartzea berriz mimoduna. Edonoloa ere, gustoa ematen du, Errotaren txokoetara moldatutako apalak elikatuaz goazen bezala Antxon Bandres Bidaiarien Txokoa betetzen ikusteak.

Argazkietan Letxukaleko materialaren azken desenbarkuetako bat. Baldak eliktau eta ordenean jartzen bada lana.

Ordena jartzen desenbarku artean

Apalategia